Sesong- og korttidsparkering

Vi har parkering på anviste plasser på Marinaen/campingen og i Vastøsvingen (i bakken nedenfor Joker-butikken).

I svingen er det for det meste langtidsparkering midt i sesongen, men utenfor sesongen kan det være noe ledig kapasitet. Parkeringen på Ringen (ved flytebrygga) er i hovedsak forbeholdt de som leier båtplass.

Det er også mulighet for hengerparkering i fjellhallen eller i byggefelt ovenfor skolen på Gjeving. 

Parkering betales hos Nids Thaimat eller faktureres av Gjeving Marina v/Jo Helge.
Telefon: Jo Helge 47 65 09 57 eller Nid 41 48 76 10